• Mobiilisovellusten alustariippumattomat ohjelmistokehykset 

      Nahkala, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla alustariippumattomia mobiilikehitys ohjelmistokehyksiä. Tarkempi vertailu suoritettiin Ionicin ja React Nativen välillä. Työn toimeksiantajana oli web- ja mobiilikehitykseen ...