• Aseptiikka doulatoiminnassa : opas doulille 

      Nahum, Hava; Haltia, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Tampereen Napapiiri ry:n Doulapiirin doulille opas aseptiikasta doulatoiminnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää doulien tietoisuutta aseptiikan merkityksestä ...