• Lääkehoitopassi röntgenhoitajaopiskelijoille 

      Naskali, Mira; Ylisarkki, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Eurooppalaisten röntgenhoitajaliittojen keskusjärjestö (EFRS) julkaisi marraskuussa 2013 dokumentin vastavalmistuneen röntgenhoitajan osaamisvaatimuksista. Yhtenä osa-alueena osaamisvaatimuksissa on farmakologia. Sen mukaan ...