• Henkilöstön sitouttaminen myynnin alalla : Case Pinklink S.L. 

      Wahlberg, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstön sitoutuneisuus vaikuttaa yrityksen tulokseen ja miten esimies pystyy vaikuttamaan tähän. Tavoitteena oli löytää tehokkaita sitouttamiskeinoja vaihtuvuuden ...