• Potilaan tutkiminen ABCDE- menetelmällä 

      Kosmina, Noora; Wahlroos, Krista (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo Tampere ammattikorkeakoululle ABCDE- menetelmän mukaisesta potilaan tutkimisesta. Video on suunniteltu käytettäväksi sisätautikirurgiaan suuntaavien sairaanhoitajaopiskelijoiden ...