• Verkostot ja niiden johtaminen : Case: Tiimiakatemia-verkosto 

      Waldén, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Me elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa minne verkostot ovat tulleet jäädäkseen. Ihmiset ovat osana mitä moninaisempia yhteisöjä ja näiden yhteisöjen muodostamia yhteenliittymiä. Tämä aika ja verkostot vaativat aivan ...