• Siemen TIA Portal V11 : Logiikkaohjelmoinnin perusteet 

      Wallenius, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia lisää opetusmateriaalia uuden Siemens TIA Portal -ohjelmiston opetuksen tueksi Tampereen ammattikorkeakoulun koneauto-maatiolaboratorion käyttöön. Tämä työ on jatkoa Hannu Hintun ...