• 5-kanavaisen ambienssin äänitys : Aito vastaan ylösmiksaus 

   Kananen, Mikko; Naukkarinen, Tatu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus on syventyä ulkoambienssin monikanavaäänittämiseen sekä äänitystapojen että työtapojen puolesta ja verrata sitä plugineilla tapahtuvaan stereosta monikanavaiseksi ylösmiksaukseen. Pyrkimyksenä on ...
  • Aitoutta etsimässä : Realismin illuusio elokuvassa 

   Kaunisto, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Käsittelen opinnäytetyössäni aitoutta elokuvassa ja sen vaikutusta katsojan kykyyn samastua näkemäänsä. Lisäksi pohdin millä keinoilla elokuvantekijä kykenee vaikuttamaan uskottavuuteen ja todentuntuun. Työssäni esittelen ...
  • Aktiivisen sankarin tarina : Videopelien käsikirjoittamisen erot ja haasteet 

   Hautala, Essi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aktiivisen sankarin tarina on opinnäytetyö elokuvan katselijan ja videopelin pelaajan eroista. Tämän eron tiedostaminen on todella tärkeää tuleville pelikäsikirjoittajille, koska mediamuotoina elokuvat ja videopelit ovat ...
  • Ammattimaista jälkeä pienellä budjetilla - Blackmagic Cinema Camera ja Blackmagic Pocket Cinema Camera 

   Hujanen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni käsittelee Blackmagic Cinema Cameraa sekä Blackmagic Pocket Cinema Cameraa sekä niiden soveltumista ammattituotantoihin. Kamerat ovat ilmestyneet vasta parin vuoden sisällä, mutta niiden suosio on kasvanut ...
  • Anamorfinen formaatti elokuvassa 

   Riutta, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteeni käsittelee anamorfisia linssejä teknisesti sekä niillä kuvattua kuvaa ilmaisullisesti. Työn tarkoitus oli koota tietoa anamorfisuudesta yksiin kansiin ja tutkia sen erilaisia ominaisuuksia edellä mainittujen ...
  • Apulaisohjaajan rooli av-alan opiskelijatuotannon työryhmän hyvinvoinnin ylläpitämisessä 

   Hytönen, Saana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia apulaisohjaajan roolia opiskelijatuotannon työryhmän hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä kartoittaa yleisesti, millaisista tekijöistä työhyvinvointi rakentuu. Opinnäytetyössä ...
  • Arri Alexa : Filmistä digitaalisuuteen elokuvauksessa 

   Jaaksola, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni käsittelee Arrin valmistamaa digitaalista Alexa –elokuvakameraa, sekä sen eri malleja. Alexa on yksi suosituimpia kameroita elokuvauksessa nykypäivänä, filmille kuvaamisen hiljalleen väistyessä digitaalisuuden ...
  • Asiakaspalveluchatin käyttöönoton mahdollisuudet : case: Tampereen Messut Oy 

   Jokipolvi, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitkä ovat asiakaspalveluchatin käyttöönoton mahdollisuudet messuyhtiölle ja onko se ylipäänsä kannattavaa. Työn tarkoituksena oli olla apuna päätöksenteossa Tampereen Messut ...
  • Audiovisuaalinen dissonanssi : Äänitehosteiden ja kuvan ristiriita fiktioelokuvissa 

   Oksala, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni käsittelee audiovisuaalista dissonanssia eli kuva- ja äänikerronnan ristiriitaisuutta fiktioelokuvien tyylikeinona. Lähestyn aihetta ennen kaikkea äänitehosteiden ja kuvan suhdetta tutkimalla. Pyrin ...
  • Blogisuunnitelman tekeminen benchmarkingia käyttäen 

   Liimatainen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia benchmarkingia eli vertailuanalyysia hyödyntäen neljää erilaista terveys- ja hyvinvointialan blogia ja käyttää tätä aineistoa yhdessä kirjallisten lähteiden kanssa blogisuunnitelman ...
  • Chroma key-valaiseminen 

   Ijäs, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aihe on chroma key ja valaisun vaikutus tekniikan käytössä. Työssä pohditaan valaisun ennakkosuunnittelua, erilaisia lähtökohtia, sekä toimintatapoja joita kuvaustilanteessa ilmenee. Huomasin aihetta ...
  • Cinematic Structure : The emergence of "je ne sais quoi" 

   Mercer, Benjamin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   This dissertation aims to provide a film editor's perspective on the subject of structure in cinematic art. Structure is often equated to formulaic writing, about whose contribution to the art — whether it is beneficial ...
  • Dialogi ja ajatusääni lyhytelokuvan henkilöhahmon rakentamisessa 

   Pajunen, Vili (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli dialogin ja ajatusäänen merkitys henkilöhahmojen rakentamisessa. Työssä ensin määriteltiin dialogi ja ajatusääni ja siirryttiin sitten avaamaan dialogin tehtäviä, subtekstiä ja retorisia keinoja. ...
  • Dialogiäänen jälkikäsittely elokuvassa 

   Lappi, Jousia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan elokuvan dialogiäänen jälkikäsittelyä dialogileikkauksen ja dialogimiksauksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä työvaiheita elokuvan dialogileikkauksessa on ja kuinka ...
  • DIALux 4.12 -valaistussuunnitteluohjelman käyttö ja opastus perussuunnittelun valaistuslaskennassa 

   Niemi-Pulkkinen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin DIALux 4.12 -valaistussuunnitteluohjelman käyttöä ja harjoittelua perussuunnittelun valaistuslaskennassa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ohjelman omatoimista harjoittelua ...
  • Dokumenttielokuvan eettiset suositukset leikkausvaiheeseen 

   Lehmussalmi, Aurora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee eettisiä ongelmia, joita dokumenttielokuvan leikkausvaiheessa mahdollisesti ilmenee. Ongelmia käsitellään leikkaajan ja ohjaajan näkökulmasta, sillä molemmat ovat vastuussa siitä mitä materiaalia ...
  • Dokumenttielokuvan kohteen vahingoittamisen välttäminen : Tapausesimerkkinä elokuva "He tappoivat öisin" 

   Rissanen, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Dokumenttielokuvassa esiintyvien henkilöiden vahingoittamisen välttämistä pidetään jokseenkin itsestään selvänä dokumenttielokuvan eettisenä vaatimuksena. Kuitenkin julkisesti nähtävillä näyttäisi olevan elokuvia, jotka ...
  • Dolby Atmos -formaatin hyödyntäminen elokuvan äänituotannossa 

   Soudakov, Filip (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Dolby Atmos on uudenlainen monikanavaääniformaatti ja äänentoistojärjestelmä, joka on viime vuosina yleistynyt merkittävästi maailmalla. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin formaatin taustaa ja ominaisuuksia, sekä miten sitä ...
  • Elokuva tunteiden tulkkina : Elokuva katsojan hyvinvoinnin edistäjänä 

   Ketonen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö on kuvaileva tutkimus elokuvan toimivuudesta katsojan hyvinvoinnin edistäjänä. Päätavoitteenani on löytää näyttöä siitä, että elokuva toimii positiivisena ja voimauttavana välineenä, eikä vain turruttavana ...
  • Elokuva-avustaminen : case: Viulisti 

   Teperi, Meri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin elokuva-avustamista sekä avustajien että avustajista vastaavien apulaisohjaajien kannalta. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kirjoittajan työharjoittelun aikaista työnkuvaa 3. apulaisohjaajana Mjölk ...