• Hydraulisylinterin korjauspenkin suunnittelu työkonekorjaamolle 

      García, Toni (2019)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hydraulisylinterien huolto- ja korjauspenkki ja hahmotella sen valmistukseen liittyviä kustannuksia. Suunnittelun reunaehdot asetti toimeksiantaja, joka on yksi suurimmista ...