• 20 vuotta maaseutumatkailun poluilla : Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20-vuotisjuhlahistoriikki 

   Pelli, Arla-Emilia; Tahtonen, Marianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n 20-vuotinen historia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja kirjoittaa siitä historiikki. Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry on vuonna 1995 Vaasassa ...
  • Analysis of a new product package for a travel agency 

   Toivonen, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Customer experience and customer satisfaction are the main factors that make a successful business and a successful product. If the product or service purchased by customers did not satisfy them, and in travel business if ...
  • Analysis of Dream Hostel Tampere website : with Experience Pyramid 

   Moilanen, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The importance of internet in society today has grown rapidly. People use all kinds of services via internet and it has become so common and secure that they do not even think about it. Internet provides great possibilities ...
  • Animal Welfare Law Implementations in Zoos : Case: Korkeasaari Zoo 

   Jensen, Maja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to research the phenomenon of animal welfare in tourism as a response to rising national concerns for animals under human domain. The objective of the research was to observe the organization ...
  • Arboretum Park in Tampere : Two leisure time products for companies 

   Simola, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Interest in the topic riced during a visit to Arboretum Park during the summer season. There was not much information about the park and it was hard to find. People who live near might know the park and visit there regularly ...
  • Asiakasomistajuuden merkitys kotimaan matkailuvalinnoissa : Tutkimuskohteena S-market Lempäälän asiakkaat 

   Lehtonen, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin yhdessä työnantajani S-market Lempäälän marketpäällikön kanssa. Opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia, kuinka asiakasomistajuus ja S-Etukortti vaikuttavat S-market Lempäälän asiakkaiden ...
  • Asiakaspalveluhenkilöstön johtamisen kehittäminen Matkapojat Oy:n palvelupolulla 

   Raukola, Kaisa (2019)
   Asiakaspalvelun onnistumiseksi on yrityksen johdon huolehdittava, että asiakaspalvelijoilla on tarvittavat resurssit laadukkaaseen asiakaspalveluun. Opinnäytetyö tehtiin yrityksen johdon avuksi ymmärtää henkilöstön ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus lounasravintola Mylläreille 

   Ivanova, Julia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on asiakastyytyväisyystutkimus Tamperelaiseen lounasravintolan Mylläreihin. Työn tarkoituksena oli selvittää lounasasiakkaiden tyytyväisyyttä Ravintola Mylläreiden toimintaan. Tavoitteena oli saada ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Tampereen Likkojen Lenkille 

   Rämö, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Tampereen Likkojen Lenkin kävijöiden asiakastyytyväisyyttä. Tärkein tarkoitus tutkimuksella on selvittää kävijöiden tyytyväisyyttä Likkojen Lenkki tapahtumaan ja saada tutkimustulosten avulla ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus VisitTampereen matkailuneuvonnalle 

   Pauhu, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tampereen matkailuneuvonnan asiakastyytyväisyyttä matkailuneuvontaa kohtaan kokonaisuutena. Työllä haluttiin kartoittaa matkailuneuvonnan yleistä toimivuutta ja asiakkaiden ...
  • Assessment and development of the Degree Programme in Tourism in Tampere University of Applied Sciences 

   Nurmi, Janita; Saastamoinen, Kaisla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   The objective of this thesis was to determine if the results of the research unearthed any areas of the Degree Programme in Tourism of Tampere University of Applied Sciences which require improvement and, if so, how they ...
  • Auschwitz dark tourism -kohteena 

   Kuusimäki, Karita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Dark tourism eli synkkä matkailu on matkustamista kohteisiin, jotka liittyvät jollain tavalla kuolemaan, kauhuun, kärsimykseen tai katastrofeihin. Dark tourism on ilmiönä suhteellisen tuore, mutta sen historia juontaa ...
  • Backpacking Tourism in Tampere 

   Rivas Rodriguez, Diego (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   The overall purpose of this study was to understand why youth travellers are visiting Tampere and the possibilities of Tampere for being a backpacker destination. Tampere has developed recently a network of accommodations, ...
  • The Benefits of Tourism Handicraft Sales at Mwenge Handicrafts Centre in Dar es Salaam, Tanzania 

   Benson, Walonzi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   In developing countries there is a need to promote and grow tourism industry parallel with informal handicraft industry as they both make a logical and powerful combination towards attaining some of the millennium development ...
  • Blockfest 2011 - Tapahtuman onnistuminen ja kehittäminen 

   Lindberg, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutustutaan tapahtumanjärjestämiseen ja Blockfest hip-hop-musiikkitapahtumaan. Työssä käydään läpi elokuussa 2011 järjestetyn Blockfest-tapahtuman kulku ja arvioidaan järjestelyiden sujuvuutta. Työn ...
  • Brändillä menestykseen : Lunette kuukautiskuppi 

   Klemetti, Vilma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten Lunetten brändi vastaa sen viestinnän antamaa mielikuvaa. Tavoitteena oli löytää ne viestinnän epäkohdat, jotka eivät ole yhteydessä brändiin ja estävät Lunettea viestimään brändistään ...
  • Club Sin Pt. 12 -tapahtuman järjestäminen ja sen onnistuminen 

   Salmi, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Mavericks Ry, joka järjestää vuosittain Club Sin tapahtuman. Opinnäytetyössä keskityttiin tapahtuman järjestämiseen ja sen onnistumiseen asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Tavoitteena ...
  • Cumulus Koskikadun käyttöasteen ja keskihuonehinnan tutkiminen revenue-osaston näkökulmasta 

   Ahtiainen, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimus toteutettiin toimeksiantona Tampereen Cumulus Koskikadulle. Sen tarkoituksena oli tutkia Cumulus Koskikadun täyden käyttöasteen päiviä kolmen vuoden ajalta. Näille päiville tuli etsiä mahdollisia syitä ja samalla ...
  • Customer friendly tourism in the European Union, specifically in Hungary 

   Röss, Eszter (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis was to analyze the consumer protection in the field of tourism. The target area was the European Union, in addition the author chose Hungary as the model state of the thesis. The long practical ...
  • Customer Relationship Management in a Tourism Company 

   Drushinin, Janita; Kallunki, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis was to study customer relationship management in a tourism company. The aim was to provide external insights of the operations to Lomalinja Oy Tampere, which was chosen as the case company. The ...