• Aaltopahvikoneen prosessin hylyn vähentäminen 

   Laaksoniemi, Oskari (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vähentää aaltopahvikoneen prosessissa syntyvää hylkyä DS Smithin Tampereen aaltopahvitehtaalla. Tampereen aaltopahvitehdas aloitti vuoden vaihteessa laajan, hylkyyn keskittyvän projektin, ...
  • Ajomallin suunnittelu jätevesilaitokselle 

   Kotimäki, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Metsä Board Kyron jätevesilaitokselle ajomalli eri jätevesikuormitusvaihtelut huomioon ottaen. Kuormitusvaihtelut johtuivat epäsäännöllisestä paperikoneen käynnistä. Työssä ...
  • Ajoparametrien vaikutus tuotteen saantoon biodieselin valmistuksessa 

   Nieminen, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten eri ajoparametrit vaikuttavat tuotteen saantoon biodieselin valmistuksessa. Tavoitteena oli myös selvittää, saadaanko prosessi onnistumaan opetuskäyttöön suunnitellulla laitteella ...
  • Akut autoissa 

   Lehto, Ville-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää autoissa käytettyjen akkujen tyypit, sisärakenteet ja ominaisuudet, sekä akkujen yleiset toimintaperiaatteet. Pyrkimyksenä oli myös ymmärtää nykyaikaista akkutekniikkaa niiltä osin, ...
  • Alumiinilaminaatin pohjapaperireferenssit ja raakareunaimeytymän tutkiminen 

   Laakkonen, Otso; Laine, Saku (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä Toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeät paperireferenssit toimeksiantajan käyttämistä raakapapereista, sekä tutkia alumiinilaminaatin pohjapaperin ...
  • Ammattiosaamisen näytöt pukuompelijan koulutusohjelmassa 

   Oinas, Eija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Arkittamon kokonaishylyn alentaminen 

   Heiskanen, Marika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Asiakasreklamaatioiden analyysi 

   Lahti, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli tutkia tehdasyksikön asiakasreklamaatioita. Teoriaosuudessa esiteltiin työn taustaa, tehtaan konekanta ja yrityksen nykyistä asiakasreklamaatiotilannetta. Työn teoriaosassa käsiteltiin myös laatua ja ...
  • Automatisoidun työstösolun vianpoisto-opas 

   Virtanen, Eero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö sai alkunsa tilaajayrityksen tarpeesta kasvattaa tuotettuja sarjamääriä tasolle, joita loppuasiakkaat vaativat komponenttitoimittajiltaan. Solun toimitus ja kokoaminen ulkoistettiin asiantuntijayritykselle. ...
  • Autotekstiilit ja niiltä vaadittavat ominaisuudet 

   Teivainen, Juha-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää autoissa olevien tekstiilien käyttökohteet ja niiltä vaadittavat ominaisuudet samalla selventäen, miksi näihin kohteisiin tekstiilit ovat muita vaihtoehtoja parempi ratkaisu. ...
  • BCTMP massan uuteainehallinta eräillä paperikoneilla 

   Salminen, Niko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä soveltava tutkimus BCTMP massan uuteaineiden hallinnasta Kemiran kemikaaleilla. Tutkimuksessa tutkittiin keinoja ja menetelmiä uuteaineiden hallintaan. Tutkimuksen tuloksia on ...
  • Biodieselin ja bioetanolin valmistusmenetelmät ja ympäristövaikutukset 

   Eskola, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä biodieselin ja bioetanolin yleisimpiin valmistusmenetelmiin ja ympäristönäkökohtiin. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka liikenteen biopolttoaineiden valmistusmenetelmät ja niiden ...
  • Biodieselin laadun testaus 

   Toriseva, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on testata Sybimar Oy:n ResFuel XS biodiesel laitteistolla tuotettua biodieseliä. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan ammattiopiston prosessitekniikan koulutusohjelman kanssa jonne ...
  • Biohajoavan liiman ominaisuuksien kehittäminen 

   Kunnas, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa patentoidun biohajoavan liiman ominaisuuksia. Päätavoitteina olivat liiman pH:n alentaminen sekä korkeamman viskositeetin saavuttaminen. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ...
  • Biohajoavan pakkausmuovin tuotekehitys korroosionestoon 

   Pasanen, Minttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli biohajoavan pakkausmuovin tuotekehitys korroosionestokalvoksi. Pakkausmuovin korroosionesto-ominaisuudet perustuvat kaasufaasi-menetelmään. Siinä pakkauskalvo vapauttaa inhibiittiaineita, ...
  • Biohajoavien implanttien mekaanisen testauksen standardointi 

   Junno, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin biohajoavia implantteja valmistavalle Inion Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa standardoidut menetelmäohjeet biohajoavien implanttien mekaaniseen testaukseen. Työn lähtökohtana oli ...
  • Biopolttoaineet : valmistus ja lämpöarvot 

   Tenhunen, Katriina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli käsitellä biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Lämpöarvoja oli tarkoitus mitata pommikalorimetrillä ja verrata saatuja arvoja kirjallisuusarvoihin ja miettiä mikä voisi vaikuttaa ...