• 5S-menetelmän pilotointi 

   Lampela, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli siisteys- ja järjestystason parantaminen 5S-menetelmän avulla UPM Kaukaan paperitehtaalla. 5S on tuottavuuden parantamiseen keskittyvä lean-työkalu, jonka päätehtäväksi paperitehtaalla ...
  • Authorization and registration procedures in Finland : concerning the products of RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH 

   Laaksonen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is made for an Austrian company, RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH. The company produces traditional cosmetics, food supplements and traditional herbal medicines among other products. The company is launching an ...
  • Biopohjaisten pakkausten ominaisuudet 

   Grannas, Markus (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka kaurankuori, porkkana ja rahkasammal vaikuttavat paperin ja kartongin ominaisuuksiin. Teollisuudessa jää suuret määrät sivuvirtoja, joita ei hyödynnetä tai hyödynnetään ...
  • Biopolttoaineet ja niiden lämpöarvot 

   Unha, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee biopolttoaineita ja niiden lämpöarvoja. Tässä työssä tutkin kiinteiden- ja nestemäisten biopolttoaineiden lämpöarvoja, sekä selvitin kyseisten polttoaineiden aseman Suomen energian tuotannossa. ...
  • Electrically induced C-H bond functionalization 

   Wang, Zhiqing (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   In recent years, with the deepening of environmental awareness and the development of technology, organic electrochemical synthesis are becoming more and more popular in the society, organic electrochemical synthesis is ...
  • Fatty acid composition and shelf life of cricket flour 

   Kontio, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was made for Finsect Oy to determine the fatty acid composition of their cricket flour product. In addition common packaging methods, use of food additives, and fat extraction were researched to find a prominent ...
  • Glyseroli jätevedenpuhdistuksen hiililähteenä 

   Rintanen, Iisakki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Koeajon ja tutkimuksen aikana oli tarkoitus selvittää glyserolin tehokkuus hiililähteenä nitrifikaatio- ja denitrifikaatiobakteereille jätevedenpuhdistusprosessissa. Suoritettu koe-ajo tapahtui Lohjalla Pitkäniemen ...
  • Implementing a hardness profile measurement to a converting mill 

   Nissinen, Joni (2019)
   Roll hardness profile is good indication for possible runnability problems that can be caused by several reasons from paper properties to winder settings. A mill had made an investment decision to replace the old Parotester ...
  • Jalostuslaboratorion kehittäminen : Metsä Board Äänekosken teknologiakeskus 

   Ojala, Anssi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toimi osana Metsä Boardin suurempaa kehityskokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään kartongin jalostettavuuteen liittyvää osaamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Äänekoskella sijaitsevan Metsä ...
  • Jauhatuksen vaikutus kartongin reunasileyteen 

   Siponen, Alexandra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj Imatran Tehtaiden yksikössä. Tehtaissa valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä joustopakkauspapereita itse valmistetusta sellusta ja kemikuumahierteestä ...
  • Jätevesikäsittelyn optimointi 

   Strömberg, Niklas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää olosuhteet Solenis Finland Oy:n jätevesien saostumiselle laboratoriossa ja käyttää tuloksia tehtaan jätevesiasemaa optimoitaessa. Yrityksen tavoitteena on saada jätevesi saostumaan ...
  • Jäähdytysvesijärjestelmän kehityskartoitus 

   Pulkkinen, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kemira Chemicals Oy:n Äetsän hieno-, vesi- ja märkälujakemikaalitehtaiden jäähdytysvesijärjestelmä. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisia energiasäästöjä. Jotta yritys ...
  • Kaukolämmön paluuveden jäähtymän tarkastelu osana tekonurmihankkeen investointipäätöstä 

   Koskela, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tekonurmikentän lämmityksestä kaukolämmön paluuvedellä muodostuvat kustannukset sekä vaikutukset kaukolämpölaitokseen ja -verkkoon. Tutkittavana kohteena työssä oli Akaaseen ...
  • Koivuvanerin pinnoituspuristimen tuotannon tehostaminen 

   Jaatinen, Sauli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Metsä Woodille, Suolahden koivuvaneritehtaalle. Tämän opin-näytetyön tarkoituksena on esittää keinoja, joilla voitaisiin kasvattaa 16-välisen pinnoituspuristimen tuotantomäärää ja helpottaa pinnoittajan ...
  • Kuivumisaikojen määrittäminen lattiabetoneille 

   Sairanen, Jaakko (2019)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Ruduksen kanssa ja tarkoitus oli määrittää kuivumisajat eri lattiabetoneille. Tavoitteena oli laatia esite, joka sisältää betonilattioiden ja kuivumisen kannalta huomioitavia asioista ...
  • Kunnossapitosuunnitelma Nokian Panimo Oy:lle 

   Viitamaa, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena luoda kunnossapitosuunnitelma Nokian Panimo Oy:lle. Nokian Panimon kunnossapito on tähän asti ollut lähinnä korjaavaa kunnossapitoa ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta. Ongelmana ...
  • Käyttöohjeen ja opintomateriaalin päivittäminen simulointiohjelmalle 

   Laitinen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkielinen käyttöohje ja päivittää opintomateriaalia ChemCad-simulointiohjelmalle. Simulointiohjelma on käytössä Tampereen ammattikorkeakoulun Tehdassuunnittelu ja prosessien ...
  • Käänteisosmoosin käyttö jäteglykolin puhdistamisessa 

   Rappe, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia käänteisosmoosin käyttökelpoisuutta jäteglykolin regeneroinnissa. Kierrättämätön jäteglykoli on vaarallista jätettä, minkä vuoksi sen regenerointi vähentää ympäristön kuormitusta. ...
  • Laboratoriotyö differentiaaliselle pyyhkäisykalorimetrille 

   Lampela, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria on hyvin yleinen terminen analyysimenetelmä. Menetelmää käytetään laajalti laaduntarkkailuun, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Menetelmä perustuu kalorimetriaan, eli lämpöenergian ...
  • Laminointikoneen hankinta- ja käyttöprosessi 

   Sjöholm, Heini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selkeä käyttöönottotapa Rakla Tampere Oy:n uudelle laminointikoneelle sekä tutkia koneen prosessia ja hankintaprosessia. Työn tavoitteena oli myös tutkia ja vertailla eri ...