Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
  • ArchiCADin ja IDA ICEn välinen IFC-yhteentoimivuus 

   Laurila, Topias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsitellään ArchiCAD-mallin luomista IDA ICE vientiä varten. Työssä selvitetään, mitä ArchiCADillä mallinnettaessa tulee ottaa huomioon, jotta malli saataisiin vietyä IDA ICEen ongelmitta. Viedyn IFC-mallin ...
  • Arkkitehdin manuaali laserskannaukseen 

   Lahikainen, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-laserskannausta ja sen hyödyntämistä erilaisissa rakennusprojekteissa. Korjausrakentamisen osuus arkkitehtisuunnittelussa kasvaa koko ajan. Korjaussuunnittelu on arkkitehdille vaativaa, sillä ...
  • Arkkitehtuuri peliteollisuudessa 

   Tenhunen, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Arkkitehtuurisuunnittelun vaihtuessa teknologia painotteisemmaksi on hyvä alkaa pohtia, olisiko arkkitehtuurilla opittavaa peliteollisuudesta. Peliteollisuus on ala, joka käyttää samoja tekniikoita ja ohjelmistoja, mutta ...
  • Hakaniemenrannan ideakilpailu : Arkkitehtuurikilpailu 

   Lähde, Ilona; Snirvi, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli avoin arkkitehtuurikilpailu Hakaniemen kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Tavoitteena oli saada työ valmiiksi kilpailuaikataulussa ja kehittää erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoja. Lisäksi ...
  • Hiilineutraali asuinaluekortteli 

   Toiminen, Teija (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja suunnitella, millä ratkaisuilla ja toimenpiteillä päästään hiilineutraalin asuinaluekorttelin toteutumiseen. Esimerkkikohteena oli Vantaalla sijaitseva Kolohonka, joka tullaan ...
  • Infrasuunnitelmien havainnollistaminen 

   Virtanen, Jaana (2019)
   Infrasuunnitelmien havainnollistamisessa sekä niiden sujuvassa ja tehokkaissa työprosesseissa oli huomattu kehitystarve nopeasti kehittyvien ohjelmistojen seurauksena. Opinnäytetyön tilaajana toimi A-Insinöörit Civil Oy, ...
  • Kajo : Luonnonvalon käyttö arkkitehtisuunnittelussa pohjoisilla leveysasteilla 

   Hujanen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee rakennusten luonnonvalaistusta pohjoisilla leveysasteilla eli Suomen ja pohjoismaiden leveysasteilla. Kansainvälistä kirjallisuutta luonnonvalon käytöstä rakennuksissa on paljon, mutta skandinaavista ...
  • Kangasalan paloasema ja tekninen varikko : Mallinnus ja tilasuunnitelma 

   Dirksen, Jan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia tilasuunnitelma Kangasalan paloaseman ja teknisen varikon käytössä olevaan rakennukseen. Rakennuksessa toimivat tällä hetkellä Kangasalan aluepaloasema, kaupungin tekninen varikko, ...
  • Kasvillisuuden käyttö sairaalasuunnittelussa 

   Lankinen, Mira (2019)
   Kasvillisuuden käytön merkitys sairaalasuunnittelussa voitaisiin tulevaisuudessa muuttaa panostamalla laaja-alaisempaan tutkimukseen sen todellisista riskitekijöistä ja hyödyistä. Elävää kasvillisuutta sairaalaympäristössä ...
  • Kustannusarvio ja sen toteutuminen pientaloprojektissa 

   Ravattinen, Ilona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee pientalon kustannusten muodostumista ja arvioimista. Teoriaosuudessa käydään läpi yksityisen pientalorakentajan rakennushankkeen etenemistä ja kustannusten muodostumista. Kustannusten muodostumisen ...
  • Liiketilasta ravintolaksi 

   Grönholm, Anniina (2019)
   Opinnäytetyöni Liiketilasta ravintolaksi käsittelee suunnitteluprosessia liiketilan saneerauksesta ravintolaksi. Työssä esitellään Auttilankulman kohde, klassismia edustava vuoden 1927 tiilirakennus Tampereella, sekä käydään ...
  • Living Lab – Uusi innovatiivinen opiskeluympäristö : Käyttäjälähtöinen tilakonsepti Tampereen seudun ammattiopistoon 

   Lehtola, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee Living Lab -toimintaa fyysisen ympäristön näkökulmasta. Tavoitteena oli perehtyä vaatimuksiin, joita se asettaa fyysiselle ympäristölle, ja pohtia millainen tulevaisuuden muuntuvan ja syväoppimista ...
  • Majoitusrakennus revontulimatkailuun 

   Rantakokko, Amanda (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tilaelementtirakentaminen yleistyy yhä enemmän rakentamisen jatkuvan teollistumisen vuoksi. Nykyisin suurin osa rakennuksista onkin tehty esivalmistetuista rakennusosista, kuten esimerkiksi elementeistä tai tilaelementeistä. ...
  • Minitalo rakennuksena ja täydennysrakentamisessa 

   Kokko, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe tuli tekijän omasta kiinnostuksesta. Työn tavoitteena oli selvittää minitaloja koskevaa lainsäädäntöä, rakennusmääräyksiä sekä viimeisimpiä asetuksia. Työssä käsiteltiin myös minitalon laajentamista ja ...
  • Monitilatoimistokonseptin tutkiminen ja soveltaminen sosiaali- ja terveysalan työympäristössä : Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen ja Vaasan keskussairaalan monitilatoimistojen suunnittelu 

   Asikainen, Kiia; Soini, Maria (2019)
   Opinnäytetyössä tutkitaan monitilatoimistoa konseptina, sekä sovelletaan tutkimuksen tuloksia Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen ja Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen case-esimerkeissä. Tavoitteena on tehdä tilaajan ...
  • Mukulakiveykseltä rotvallin reunalle : kohti esteetöntä Tamperetta 

   Anttila, Tiia; Stüber-Asikainen, Elina (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, kartoittaa ja kehittää Tampereen kaupungin rakennetun ympäristön esteettömyyden tilannetta rakennusarkkitehdin näkökulmasta. Työssä tarkasteltiin laajasti Tampereen kaupunkirakenteen, ...
  • Mummolasta koti, hirsitalon korjaus- ja muutostyösuunnitelma 

   Manninen, Anni (2019)
   Opinnäytetyössä käsitellään suomalaisen rakentamisen historiaa, korjaamisen ideologiaa sekä perinteisiä rakennusosia. Lisäksi esitetään korjaus- ja muutostyösuunnitelma vanhaan hirsirunkoiseen taloon, joka on laajennettu ...
  • Museo ajassa : Museon tavoitteet, näyttelytilat ja arkkitehtuuri antiikista nykyaikaan suhteessa Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailuun 

   Hulkki, Miikka (2019)
   Opinnäytetyö koostuu Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailuun tuotetusta kilpailutyöstä ja kirjallisesta osuudesta. Opinnäytetyön kirjallisen osuuden tarkoitus oli kartoittaa museohistorian käsitteitä ja museon tavoitteiden ...
  • Omakotitalo rantatontille 

   Halonen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Omakotitalon rakentamisprosessi lähtee liikkeelle tontin hankkimisesta. Prosessin eteneminen riippuu siitä, sijaitseeko tontti kaava-alueella, suunnittelutarvealueella vai kummankin ulkopuolella. Projektin alkuvaiheessa ...
  • Pistepilvitiedon tuottamistavat ja hyödyntäminen inventointimallintamisessa 

   Pajunen, Henna (2019)
   Korjausrakentamisessa kohteen nykytilannetta vastaavien tietomallien eli inventointimallien kysyntä on lisääntynyt. Inventointimalleissa on tarkoitus käyttää lähtötietoja, jotka kuvaavat kohteen nykytilannetta mahdollisimman ...