• 3D-laserskannaus korjaushankkeen lähtötietojen hankintakeinona - Case: Myyrmanni 

   Tammi, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Tampereen ammattikorkeakoulun ja BST-Arkkitehdit Oy:n yhteistyössä tekemää case-harjoitusta, jonka tavoitteena oli tutkia maanpäällisen 3D-laserskannauksen soveltumista korjaus- ja ...
  • Alipaineistus- ja pölynhallintaohjeistus korjausrakentamiseen 

   Henttonen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi RKM-kuivaustekniikka. Yrityksen päätoimiala on vesivahinkojen tutkinta ja niihin liittyvät purku- ja jälleenrakennustyöt. Yrityksessä on pitkään ollut tarvetta vesivahinkoihin liittyvälle ...
  • Aliurakoitsijan tarkastuslistojen kehittäminen 

   Juopperi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää NRT Yhtiöt Oy:lle toimivat tarkastusasiakirjat eri työvaiheisiin. Oman työn tarkastaminen aliurakoinnissa ja sen dokumentointi ovat rakennusalallla yleistymässä. NRT Yhtiöt ...
  • Aliurakoitsijan tarkastuslistojen kehittäminen 

   Juopperi, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää toimivia tarkas-tuslistoja eri työvaiheisiin. Oman työn tarkastaminen aliurakoinnissa ja sen dokumentointi ovat rakennusalalla yleistymässä. Työn lähtökohtana on aliurakointiin ...
  • Asia- ja ihmisjohtaminen 

   Koponen, Aatu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssä selvitettiin mitä asia- ja ihmisjohtaminen on rakennustuotannossa, esimiehen ja alaisen näkökulmasta. Käsittelyssä oli asia- ja ihmisjohtajuuden eroavaisuuksia sekä ihmisten kommunikointiin liittyviä tekijöitä. ...
  • Asuinrakennusten peruskorjausten haitta-ainepurkujen valvonta 

   Hyyryläinen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haitta-ainepurkujen valvonnan nykyisiä käytäntöjä, purkuprosessin kehitystarpeita ja puutteita sekä kuinka tulisi toimia osastoinnin pettäessä. Lisäksi toimeksiantona tuotettiin ...
  • Asukasmuutostyöohje 

   Alajärvi, Marie (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Rakennustoimisto Pohjolalle tehtävän asukasmuutostyöohjeen tehtävänä on auttaa muutostöistä vastaavaa henkilöä kokonaisvaltaisen asukasmuutoksen tekemisessä. Opinnäytetyö tehdään malliksi ja ohjeistukseksi lisä- ja ...
  • Betonielementtitehtaan tuotantotilojen uudistaminen 

   Pisilä, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Betoni-Sampo Oy:n tavoitteena oli parantaa kannattavuuttaan. Betonielementtien tuotantoprosessi sisälsi muutamia merkittäviä ongelmakohtia, joihin tavoiteltiin pysyviä ratkaisuja tuotannon uudelleenjärjestelyllä. Ongelmakohdat ...
  • Betonirakenteiden kosteuden mittaus 

   Häkkinen, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin betonirakenteiden kuivumiseen, kuivumisaika-arvioihin, päällystettävyyden arviointiin ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Tarkoituksena oli selvittää erityisesti kuivumisolosuhteiden ...
  • Betonisandwich-elementtien ja eristerapattujen elementtien vertailu 

   Hienonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla työmaatoteutukseen liittyviä eroja betonisandwich-elementtien ja eristerapattujenelementtien välillä. Opinnäytetyön idea lähti siitä ajatuksesta, että Suomessa on ...
  • Creating a 3D Model of a Building 

   Keränen, Veera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The idea of the thesis was to create a 3D model of a multi-storey residential building using ArchiCAD 18 software. The building was an example building from Gruenderzeit and was built in 1871. Gruenderzeit in Germany started ...
  • Ekotehokas rakentaja 

   Keski-Lusa, Ida (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Rakentamisen ympäristövaikutuksia on tutkittu vain vähän, vaikka rakentaminen kulut-taa paljon luonnonvaroja ja energiaa. Siksi Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus aloittivat syyskuussa 2013 ...
  • Elementtiasennusurakan jälkilaskenta 

   Hotokka, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa jälkilaskenta elementtiasennusurakasta Lapin Teollisuusrakennus Oy:n työmaalla. Jälkilaskenta tietoa ei ollut juuri tämän tyyppisestä tuotanto ja toimitila rakennuksen elementtiurakasta ...
  • Energiakorjauksen kannattavuus 

   Santala, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö kartoittaa millaisilla alueilla energiakorjaus kannattaa ja millaisilla ei. Lisäksi asiaa pohditaan eri näkökulmista katsottuna: sijoittajan, yksityisen asunnonostajan ja taloyhtiöiden näkökannalta. Työssä ...
  • Erikoiskattorakentaminen : PVC-kattoisen kaarevan hallirakenteen haasteet 

   Vatanen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön taustalla oli rakenteilla olleen kohteen erikoisen kattorakenteen suunnittelu- ja, rakennusvaiheen sekä käytönaikaisten ongelmien analysointi. Tavoitteena oli tehdä empiirisiä havaintoja rakennusvaiheesta, ...
  • Haitta-aineet ja mikrobit 

   Mälkki, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rakennuksen eri haitta-aineita ja mikrobeja, sekä niiden vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, tosin opinnäytetyön pääpaino on kuitenkin ihmisten reaktioissa. Rakennuksen historian aikana ...
  • Hanke 40083 maanrakennusurakan laadunvarmistus 

   Liukkonen, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin hankkeen 40083 maanrakennusurakan laadunvarmistuksesta työn aloittamisesta luovutukseen saakka urakoitsijan näkökulmasta. Työssä esitetään laadunvarmistustoimenpiteitä, joita tällä työmaalla käytettiin. ...
  • HBCD:n kartoitus Suomen rakennuskannassa 

   Hämäläinen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on osana Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen Ympäristökeskuksen johtamaa hanketta, jonka tavoitteena on laatia ohjeistus HBCD:a sisältävien eristeiden tunnistukseen sekä käsittelyyn. Tämän kartoituksen ...
  • HBCD:n vaikutus purkuhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen 

   Ekman, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty osana Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-hanketta ”HBCD purku- ja pakkausmateriaaleissa”. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli aloittaa selvitystyö kemiallisesti palosuojattujen lämmöneristeiden ...
  • Hirsirakennuksen tiiviysmittaus ja lämpökuvaus 

   Helenius, Jami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Energiatehokkuuteen panostaminen on lisääntynyt huomattavasti suomalaisessa rakentamisessa viime vuosikymmeninä muun muassa tiukentuneiden määräysten takia. Merkittävä tekijä energiatehokkuuteen pyrkimisessä on rakennuksen ...