• Sairaalasta kotiutuminen potilaan kokemana 

      Lindstedt, Mira; Mäkirinta, Jonna (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa kotiutumisen onnistumisesta sairaalajakson jälkeen potilaan palattua takaisin omaan kotiinsa. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää kotiutumisen sujuminen potilaan näkökulmasta ...