• 2D-materiaalipaketin toteuttaminen Unity Asset Store -verkkopalveluun 

   Juslin, Sonja-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Unity 3D -pelimoottori on kolmiulotteisten pelien tekemiseen tarkoitettu pelimoottori, johon julkaistiin vuonna 2013 työkalut myös kaksiulotteisille peleille. Unitylla työskentelevillä pelien kehittäjillä on käytössään ...
  • 2D-mobiilipelin visuaalinen suunnittelu ja toteutus 

   Haapanen, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytteen tavoitteena oli tarkastella kaksiulotteisen pelin visuaalisen suunnittelun prosessia graafikon näkökulmasta. Taustana toimi Liquidity-nimisen WP-pelin kehitysprojekti, jonka alullepanijat tarvitsivat graafikkoa ...
  • 360-kuvien hyödyntäminen teollisuudessa 

   Laurila, Miika (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 360-kuvien käyttömahdollisuuksia teollisuudessa. Toimeksiantaja Rejlers Finland Oy halusi löytää uuden tavan tuottaa digitaalinen malli nopeammin ja halvemmalla verrattuna tavanomaisiin menetelmiin. ...
  • 3D-animaation suunnittelu ja toteutus : case pientalon perustusten rakentaminen 

   Huhtanen, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • 3D-grafiikan käyttö fantasiakuvauksessa 

   Kortepuro, Mitja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • 3D-kuvaus : käyttöohje Matterport-kameran käyttäjälle 

   Säilä, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D-teknologiaa voidaan hyödyntää kiinteistömarkkinoinnissa, joka saattaa sisältää resursseja tuhlaavan etsimisprosessin sekä ostajan että myyjän näkökulmasta arvioituna. 3D-teknologia on tuonut kiinteistömarkkinointiin ...
  • 3D-mallinnus etätyönä : case: Edumo Oy 

   Anttonen, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • 3D-ohjelma fysioterapeuttiseen käyttöön : Skeletor 2016 

   Lampinen, Pia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli syventää osaamista 3D-mallintamiseen, saada kokemusta Unity-pelimoottorin käytöstä sekä oppia ohjelmoimaan C#-kielellä. Opinnäytetyön tavoite oli myös tuottaa toimiva 3D-ohjelma fysioterapeuttiseen ...
  • 3d-pelikehitys aloittelijan näkökulmasta 

   Häyrinen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 3d-pelikehityksen ja -mallintamisen perusteisiin aloittelijan näkökulmasta. Tavoitteeksi asetettiin yksinkertaisen luontotyyppisen 3d-pelimaailman luominen, joka sisältäisi ...
  • 3D-pelimoottorin toteutus : Case: Project Cactus 

   Jokinen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toteutustapana oli yhdistelmä case-henkisestä tapaustutkimuksesta ja kokeellisesta ohjelmistokehityksestä. Työn tilaajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn pelituotannon koulutusohjelma ...
  • 3D-sisällön tuottaminen VR-peliin 

   Laurila, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on 3D-grafiikan tuotantoprosessi VR-peliä varten. Prosessin kuvaus käsittää 3D-grafiikan tuottamisen konseptitasolta aina valmiiksi kokonaisuudeksi asti. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli peli- ...
  • 3D-sovellus Internet ympäristöön 

   Rönkä, Ilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa sovellus Kauniai-sissa toimivan Kasavuoren yläkoulun verkkosivuille, joka esittelee yläkou-lun historian luokan pedagogista oppimisympäristöä ja toimintatapoja ...
  • 3D-valaistuksen tekniikat 

   Kontu, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö kertoo 3D-valaistuksesta, joka on yksi tärkeimmistä osa-alueista 3D-grafiikassa. Työssä on myös paljon kuvia, jotka on tehty helpottamaan asioiden ymmärtämistä. Oikeanlainen valaistus vaikuttaa paljon ...
  • A guide to designing skill trees 

   Orava, Santeri (2019)
   Opinnäytetyössä luotiin pelikehittäjille tiivis opas kykypuiden suunnittelua varten sekä autettiin heitä päättämään, hyötyisikö heidän pelinsä kykypuiden lisäämisestä. Opinnäytetyössä tutkittiin kykypuiden historiaa, aina ...
  • Active Directoryn katastrofitilanteesta toipuminen 

   Stevnik, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Acute-järjestelmän uusi käyttöliittymä : Uuden kalenterin ohjeistus asiakkaalle 

   Kivistö, Anna-Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Acute Oy on terveydenhuollon tietojärjestelmiin erikoistunut ohjelmistoyritys. Acute toteuttaa ja toimittaa tietojärjestelmiä yksityiseen terveydenhuoltoon, työterveyshuol-toon, erikoissairaanhoitoon, fysioterapiaan sekä ...
  • Adobe AIR for Android -sovelluskehitys 

   Palovuori, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sovelluskehitystä Android-laitteille Adoben AIR for Android -tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tavoitteena on esitellä sovelluskehityksen periaatteita Adoben Flash-tekniikkaan pohjautuvan AIR ...
  • Adobe Edge Preview’n käyttö WWW-sivuilla 

   Roth, Sara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteen aiheena oli kirjoittaa kompakti ohjeistus Adobe Edge Preview -ohjelman käytöstä ja tehdä aiheeseen liittyvä asiakastyö. Ohjelman ohjeistuksessa käytiin läpi sen merkittävimmät toiminnallisuudet. Tällaisia ...
  • Ainejärjestön internetsivuston toteutus 

   Edvik, Heli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)