• Yö Ähtäri Zoossa : Elämystuotteen asiakassegmentointi Suomen markkinoille 

      Ilo, Hanna-Mari; Ruha, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ähtärin Eläinpuisto Oy, joka on johtava matkailualan yritys Etelä-Pohjanmaalla. Ähtärin eläinpuistoon on suunnitteilla uusi elämystuote Yö Ähtäri Zoossa. Tutkimuksen tarkoituksena ...