• Riskiraskauspotilaan äidiksi kasvun tukeminen kätilötyön keinoin 

      Korpi, Saara; Toivonen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kätilötyötä riskiraskausosastolla. Tarkoituksena oli tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä riskiraskauspotilaita hoitaville kätilöille materiaalia äidiksi kasvun tukemiseen. ...