• Yhdessäolon ilo : Äidin ja imeväisikäisen onnistunut vuorovaikutus 

      Hurske, Hanna; Jääskö, Juulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön aiheen taustalla oli kiinnostus siitä, kuinka suuri merkitys lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on äidin ja imeväisikäisen lapsen muodostamalla varhaisella vuorovaikutuksella, sekä lapsen äitiin luomalla ...