• Äitien kokemuksia synnytyksen käynnistämisestä 

      Rahimi, Zephyra; Nikula, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten äidit kokevat käynnistetyn synnytyksen ja mitkä asiat kokemukseen vaikuttavat. Tavoitteena oli kehittää käynnistyspotilaan hoitotyötä ja lisätä tietoa äitien kokemuksista ...