• Tuotehallintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus : Case Proto Tool 

      Havantola, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata asiakkaan vaatimusten perusteella toteutetun tuotehallintajärjestelmän tietokannan ja käyttöliittymän suunnittelua ja toteuttamista. Asiakasyrityksen laajentumisen vuoksi käytössä ...