• Standardin SFS-EN 1090-2 vaikutus asennukseen 

      Haiminen, Oskari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Standardi SFS-EN 1090-2 käsittelee teräs- ja alumiinirakentamisen toteutusta ja teknisiä vaatimuksia. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa eurooppalainen teräsrakentaminen samojen säännösten alle. Työn tarkoituksena oli ...