• ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä 

      Kudjoi, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäyteyön tavoitteena oli laatia muovialalla toimivalle yritykselle ISO 14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä. Tarve ympäristöjärjestelmälle nousi esiin asiakkaiden tarpeesta sekä yrityksen omasta halusta ...