• TYÖNOPASTUSOHJE : Koko kehon PET-TT-tutkimus 

      Taatila, Tiina (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2008)
      Tämän opinnäytetyön aihe oli koko kehon positroniemissio-tietokonetomografia (PET-TT)-tutkimuksen työnopastusohje. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) Alueellisessa kuvantamiskeskuksessa (AKU) aloitettiin PET-TT-tutkimukset ...