• Päällysteprofiilien hallinta 

      Lähteenkorva, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Päällystyksen tarkoituksena on parantaa kartongin laatua. Teräpäällystyksessä päällystyspasta applikoidaan kartongin pintaan joko applikointitelalla tai jet-suuttimen avulla. Ylimääräinen pasta kaavitaan terällä takaisin ...