• Tekoälysovellus A* -reitinhakualgoritmilla 

      Luikku, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tekoäly on yksi keskeisimmistä konsepteista ohjelmoinnissa. Päätöksentekokyky ja tilannetajuinen reagointi syventävät kokemusta peleissä ja tuovat käyttömukavuutta hyötyohjelmissa. Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ...