"AVR-GSM-kehitysalusta" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • GSM-moduuli sulautetussa järjestelmässä 

      Rantanen, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin GSM-moduulin ohjaukseen ja käyttöön sulautetussa järjestelmässä. Työssä käytettiin apuna Olimexin AVR-GSM-kehitysalustaa. Kehitysalustan tärkeimmät komponentit ovat ATMega32-mikrokontrolleri ...