"B2B-myynti" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiantuntijamyynnin tuloksellinen kehittäminen 

   Lehmusalho, Antti (2019)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu myynnin kehittämistä ICT-alalla toimivassa PK-yrityksessä. Yritys tekee suunnittelutyötä alihankintana ja on suuntautunut kotimaan markkinoille. Tarkoituksena on ollut luoda malli ...
  • Henkilöbrändäys ja social selling B2B-myynnissä 

   Ylönen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Tampereen ammattikorkeakoulun B2B-myynnin tutkimusryhmää. Digitalisaatio on muuttanut maailmaamme, kulttuuriamme, tapojamme toimia sekä tapoja miten viestimme toisten ihmisten kanssa. ...
  • Todellista asiakasarvoa luomassa – myynnistä arvomyyntiin : case Mediamaisteri Oy 

   Brander, Heli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli case-yritys Mediamaisteri Oy:n B2B-myyntiprosessin kehittäminen. Tarkoitus oli hyödyntää palvelumuotoilua lisäämään asiakasymmärrystä ja tukemaan asiakkaiden kokeman arvon muodostumista sekä ...
  • Uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalan yrityksessä 

   Valtonen, Inkeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalalla toimivassa yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakaspotentiaali uudella markkina-alueella sekä kehittää ...