• D-luokan vahvistimen suunnittelu ja mittaus 

      Thurlin, Eerik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Työssä tutustuttiin D-luokan vahvistimen ja PWM-ohjatun H-sillan toimintaan ja mahdollisuuksiin. Työssä suunniteltiin, rakennettiin ja mitattiin D-luokan vahvistin. Vahvistin suunniteltiin tyhjältä pöydältä käyttäen ...