• Digitaalinen äänisignaali ja DA-muunnin 

      Maunula, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä työssä tutkittiin digitaalisen äänisignaalin ominaisuuksia ja teoriaa sekä sovellettiin sitä käytäntöön suunnittelemalla laite, joka muuntaa digitaalisen äänisignaalin analogiseksi sähköiseksi signaaliksi. Työssä ...