• DALI-opetusympäristö 

   Nurmio, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Tampereen ammattikorkeakoululle DALI-opetusympäristö. Valmiille opetusympäristölle tehtiin myös käyttöohje. DALI-opetusympäristön avulla opiskelijat voivat harjoitella ...
  • DALI-oppimisympäristö 

   Salo, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • DALI-oppimisympäristö 

   Etelälahti, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   DALI on digitaaliseen valaistuksen ohjaukseen kehitetty järjestelmä, joka voi olla joko itsenäinen järjestelmä tai osana rakennusautomaatiojärjestelmää. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua DALI-järjestelmään ...
  • DALI-valaistusohjausjärjestelmän käyttöönotto ja ohjelmointi 

   Ylänen, Pauli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan toimipisteen levytyö- ja kylmätekniikan halleihin tehtiin valaistussaneeraus syksyn 2017 aikana. Valaistusohjausjärjestelmäksi TAKK valitsi DALIn. Saneerauksen tarkoituksena oli ...
  • DALI-valaistusohjausjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto 

   Ilvesmäki, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa monikäyttöisen liikekiinteistön uusi valaistusohjausjärjestelmä. Koko valaistusjärjestelmä päivitettiin kattavan saneerauksen yhteydessä muiden talotekniikan ...
  • Digidim Toolbox -ohjelmoinnin perusteet 

   Kalliomäki, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   DALI on nykyaikainen digitaalinen valaistuksen ohjauksen standardi. Tämän tutkintotyön tavoitteena oli luoda Helvarin Digidim Toolbox -ohjelmistolle suomenkielinen oppimateriaali käytettäväksi opetuksen apuna esimerkiksi ...
  • Digitaalinen valaistuksenohjaus ja Helvar Digidim -reititinjärjestelmän koulutusmateriaali 

   Mäkinen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Valaistuksenohjauksella halutaan luoda käyttäjälle miellyttävä valaistus. Miellyttävä valaistus voi olla arkkitehtonisen ilmeen kohottamista tai työpistekohtaisen valaistuksen säätämistä. Valaistuksen ohjaukseen käytetään ...
  • Helvarin reititinjärjestelmän koulutusmateriaali 

   Levola, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valkoisen valon säätäminen on nykyään helppoa kehittyneillä ohjausjärjestelmillä. Tutkimukset valon biologisista vaikutuksista ja valaistustekniikan kehittyminen on tuonut uudenlaisen tavan käyttää valoa. Tampereen ...
  • Valaistuksenohjausjärjestelmän ja käyttöliittymän valinta 

   Tuomisto, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Helvar Oy Ab:n reititinpohjaiseen DALI-valaistuksenohjausjärjestelmään liitettävän uSee-käyttöliittymän toimintaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä.Tarkoituksenmukaisuuden selvittämiseksi ...