• DALI-järjestelmän integrointi rakennusautomaatioon 

      Eskola, Markku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjeistus Fidelix Oy:lle DALI-järjestelmän integroimisesta Fidelix-rakennusautomaatiojärjestelmään. Tarve ohjeelle syntyi, kun eräässä yrityksen kohteessa suunnittelija oli ...