• Hävittäjälentäjän kaularangan kuormittuminen tähtäysasennoissa 

      Lämsä, Iida; Nieminen, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Hävittäjälentäjän kaularangan rappeuma on hyväksytty ammattitaudiksi vuodesta 1995 lähtien. Lennon aikana hävittäjälentäjän etsiessä objektia eri tähtäysasennoilla kaularanka joutuu toimimaan ääriasennoissa. Pään ja ...