• I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet 

      Matikka, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyön aihe on I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet. Työ tehtiin Valmet Automationille. I/O-liitynnät, I/O-laitteet ja kenttäväyliin liitetyt laitteet muodostavat Valmetin ...