• I/O-korttien tuotantotestilaite 

      Toivonen, Erno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyö oli I/O-kortteja varten suunniteltu ja tehty testilaite. Testilaitteen ideana oli selvittää yrityksen valmistamien I/O-korttien eri kanavien ja kanavatyyppien omi-naisuuksia ja toimivuutta niiden tullessa ...