• I-gel® ilmatien hallinnan välineenä Tampereen aluepelastuslaitoksella 

      Liimatainen, Tarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tässä opinnäytetyössä selvitetään vaihtoehtoisen ilmatien hallintavälineen, I-gelin® käyttöä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueella. Työ on kvantitatiivinen ja perustuu kirjalliseen ...