• Alumiinisen I-profiilipalkin Excel-pohjainen mitoitusohjelma 

      Ahonen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa alumiiniselle I-profiilipalkille Excel-pohjainen mitoitusohjelma. Tätä ohjelmaa on tarkoitus myöhemmin käyttää Tampereen ammattikorkeakoulussa alumiinisuunnittelun opetuksessa. ...