• Pilvipalvelut 

   Penttilä, Jussi-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan pilvipalveluihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Työssä tarkastellaan eri pilvityyppejä, joita ovat yksityinen-, yhteisöllinen-, julkinen- ja hybridipilvi. Opinnäytetyössä käsitellään ...
  • Pilvipalvelut 

   Heikkilä, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena perehtyä pilvipalveluihin ja pilvipalveluntarjoajiin. Työssä perehdytään pilvipalveluiden toimintamalleihin ja eri pilvityyppeihin: julkiseen pilveen (public cloud), yksityiseen pilveen ...
  • Pilvipalvelut : Case: WPK-verkko 

   Rantanen, Tapio (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia eri pilvipalveluja ja luoda kuvaus erilaisista pilvi-palveluista ja niiden toiminnasta. Tavoitteena on antaa kattava yleiskuva siitä, minkälai-sia pilvipalveluita on olemassa, mihin niitä ...