• Kumituotteiden valmistus ja laadunhallinta eri työstömenetelmillä 

      Murtoniemi, Tea (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Työn tarkoituksena oli esitellä kumitekniikan laatujärjestelmiä ja kumin työstömenetelmiä. Työs-sä on esitelty myös yleisimmin käytettyjä kumisekoituksia. Työssä on ensin esitelty ruiskupuristuksen laatujärjestelmiä ja ...