• Korjaamon laatujärjestelmän päivittäminen 

      Saaristo, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä yrityksen laatujärjestelmää, laatujärjes-telmäkansiota ja sen päivittämistä. Työ on toimeksianto Tynninharjun Autohuolto Oy:lle ja päätarkoitus työn tekemiselle oli ...