• Työmaan puhtaudenhallinta 

      Pitkänen, Roope (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia puhtaudenhallintaohjeet P1-kohteisiin eli kohteisiin, jotka on luokiteltu vastaamaan P1-puhtausluokkaa. Työn toimeksiantajana toimi Varte Oy ja työ toteutettiin toimeksiantajan työmaalla ...