• Pilvipalvelut 

   Penttilä, Jussi-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan pilvipalveluihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Työssä tarkastellaan eri pilvityyppejä, joita ovat yksityinen-, yhteisöllinen-, julkinen- ja hybridipilvi. Opinnäytetyössä käsitellään ...
  • Pilvipalvelut 

   Heikkilä, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena perehtyä pilvipalveluihin ja pilvipalveluntarjoajiin. Työssä perehdytään pilvipalveluiden toimintamalleihin ja eri pilvityyppeihin: julkiseen pilveen (public cloud), yksityiseen pilveen ...