• QML Qt-Ohjelmoinnin tukena 

   Pirinen, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä QML-ohjelmointia ja sen taustalla toimivia Qt-ohjelmointitekniikoita sekä yleisesti että mobiililaite huomioonottaen. Työ voi toimia myös oppaana QML-ohjelmointiin Qt-osaajalle. Työssä ...
  • Qt Quick-kehitys Maemo-alustalle 

   Vastamäki, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovellus kehitystä Maemo alustalle. Työn tarkoitus oli perehtyä Qt Quick -sovelluskehitykseen sekä Maemo-alustaan. Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovelluskehityksessä huomioon otettavia ...