• Lokitiedon visualisointi selaimessa 

   Ventus, Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena oli tehdä TimeToPic Logger-ohjelmaan palvelinkomponentti, jonka tarkoitus on mahdollistaa TimeToPic Logger-ohjelman lokitiedon tarkastelu lähiverkon kautta nettiselaimessa. Näin lokidataan päästään käsiksi ...
  • Lämpömittari 

   Rasinen, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli tehdä tietokoneella tai matkapuhelimella etäluettava lämpömittari, jolla pystytään mittaamaan lämpötilaa sisätiloissa. Lämpömittarista lähetetään mitattu lämpötila sarjaportin avulla tietokoneelle, ...
  • OGRE 3D -grafiikkamoottori Qt-ympäristössä 

   Auer, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • QML Qt-Ohjelmoinnin tukena 

   Pirinen, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä QML-ohjelmointia ja sen taustalla toimivia Qt-ohjelmointitekniikoita sekä yleisesti että mobiililaite huomioonottaen. Työ voi toimia myös oppaana QML-ohjelmointiin Qt-osaajalle. Työssä ...
  • Qt Quick-kehitys Maemo-alustalle 

   Vastamäki, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovellus kehitystä Maemo alustalle. Työn tarkoitus oli perehtyä Qt Quick -sovelluskehitykseen sekä Maemo-alustaan. Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovelluskehityksessä huomioon otettavia ...
  • Qt –pohjaisen paikkatietotyökalun suunnittelu ja toteutus 

   Laaksonen, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä käsitellään Qt –sovelluskehykseen perustuvan paikkatietotyökalun suunnittelua ja toteuttamista. Tässä työssä katetaan Qt –sovelluskehyksen perusteita ja periaatteeita. Samalla otetaan kantaa kyseisen ...
  • Qt-ohjelmointitekniikat Java-osaajan näkökulmasta 

   Nieminen, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Qt-sovelluksen uudelleenkirjoittaminen Android-käyttöjärjestelmälle 

   Lehtonen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia Android-alusta tarjoaa Qt-sovelluskehittäjälle. Näkokulmaksi otettiin tilanne, jossa olemassa oleva Symbianille tehty Qt-sovellus kirjoitetaan ...
  • Sensoriverkkosovellus Maemo5-ja Symbian-alustoille 

   Tuuri, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä toteutettiin ZigBee-verkkotekniikan avulla kerättyyn tietoon pohjautuva sensoriverkkosovellus. Työn tarkoituksena oli määritellä ja toteuttaa MeshWorks Wireless Oy:lle aputyökalu langattomien sensoriverkkojen ...
  • Tietokonenäkö havaitsevissa käyttöliittymissä 

   Wilén, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)