• Qt Creator -plugin kehittäminen 

      Vähä-Salo, Tom (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä työssä käsitellään Qt Creator -plugin ohjelmointia. Työn tarkoituksena on perehtyä plugin-ohjelmoinnin lisäksi pakollisiin esivalmisteluihin sekä muihin kehitystyössä huomioon otettaviin seikkoihin. Työn sisällön ...