• Qt Quick-kehitys Maemo-alustalle 

      Vastamäki, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovellus kehitystä Maemo alustalle. Työn tarkoitus oli perehtyä Qt Quick -sovelluskehitykseen sekä Maemo-alustaan. Tässä työssä käsitellään Qt Quick -sovelluskehityksessä huomioon otettavia ...