• Twitter- ja Flickr-palveluiden käyttö mobiilisovelluksissa 

      Taipale, Tero (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median tarjoamia palveluita mobiilisovelluskehittäjän näkökulmasta. Työhön on valittu lähempää tarkastelua varten kaksi suosittua ja samalla toisistaan poikkeavaa verkkopalvelua, ...