"SaaS" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • ASP-pohjaisen palvelutuotteen kehittäminen 

   Mattila, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Palvelutuotteet ja tuotteistaminen ovat avaintermejä IT-palveluja tuottavalle yritykselle. Tuotteistamisella pyritään takaamaan palvelutuotteille tarkat toimintatavat ja käytännöt. Olemassa olevilla standardeilla voidaan ...
  • Automatisoidun toiminnallisen testauksen kehittäminen 

   Hautaniemi, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja, Jakamo Osakeyhtiö, kehittää pilvipalveluna toimivaa toimitusketjun hallintajärjestelmää, Jakamoa. Vielä startup-vaiheessa olevalla yrityksellä tuotteen testaukseen riittävät resurssit ovat ...
  • Music industry's business models in the digital era focused on indie artists : a study case 

   Dias Dos Santos, Iara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The music industry faced a severe reorganisation due to the digital revolution that affected directly the way we consume music. This new dynamic opened new markets, created new opportunities for new entrants, vanished some ...
  • Pilvipalvelut 

   Penttilä, Jussi-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan pilvipalveluihin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Työssä tarkastellaan eri pilvityyppejä, joita ovat yksityinen-, yhteisöllinen-, julkinen- ja hybridipilvi. Opinnäytetyössä käsitellään ...
  • Pilvipalvelut 

   Heikkilä, Jyrki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena perehtyä pilvipalveluihin ja pilvipalveluntarjoajiin. Työssä perehdytään pilvipalveluiden toimintamalleihin ja eri pilvityyppeihin: julkiseen pilveen (public cloud), yksityiseen pilveen ...
  • SaaS Application Integration Challenges 

   Kaikkonen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Cloud services are all the time growing method to provide new services to businesses to gain benefit by subscribing the service instead of investing to it. Many on-premise solutions are replaced with new software as a ...
  • Sisältöstrategia SaaS-yritykselle 

   Hietanen, Tanja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin toimeksiantajayrityksen sisällöntuotantoa ja sisältömarkkinointia laatimalla sisältöstrategia. Sisältöstrategia laadittiin toimimaan suunnannäyttäjänä yrityksen käytännön toimissa sisältöihin ...
  • Uuden SaaS-ohjelmistotuotteen suunnittelu : Case AnyCase Asianhallinta 

   Valjakka, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa, joka tukee uuden AnyCase Asianhallinta -ohjelmistotuotteen suunnittelua. Ohjelmiston tarkoituksena on toteuttaa asianhallintaan liittyvien asiakirjojen työnkulkuja ...