• Kromogeenisen ja XLD-maljan vertailu salmonellaviljelyssä 

      Nivukoski, Rosita; Kaurisalo, Miska (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön aihe saatiin Seinäjoen keskussairaalan kliinisen mikrobiologian toimintayksiköltä. Tavoitteena oli selvittää, voisiko kromogeeninen malja olla parempi kuin tällä hetkellä salmonellan viljelyssä käytettävä ...