• Monialustainen mobiilikehitys Xamarin-alustalla 

      Nikunen, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa työn tilaajalle Evolvit Oy:lle tuntikirjaussovellus Android ja iOS-alustoille helpottamaan työntekijöiden arkea. Tavoitteena oli tutkia Xamarin-alustan soveltuvuutta monialustaiseen ...